Cjenik usluga poliklinike ARISTA

# Naziv usluge cijena kn/€
Opća pedijatrija
1 Opći pedijatrijski pregled 300,00 kn / 39,82 €
2 Sistematski pregled djece 400,00 kn / 53,09 €
3 Liječnička potvrda za dijete kod upisa u vrtić 100,00 kn / 13,27 €
Dječja kardiologija
4 Dječji kardiolog – Pregled dječjeg kardiologa + EKG + UZV srca 1000,00 kn / 132,72 €
5 Fetalna ehokardiografija – UZV fetalnog srca 1000,00 kn / 132,72 €
6 Fetalna ehokardiografija blizanci – UZV fetalnog srca 1500,00 kn / 199,08 €
Dječja endokrinologija
7 Dječji endokrinolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
8 Dječji endokrinolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
9 Dječji endokrinolog – pregled + UZV štitnjače 650,00 kn / 86,27 €
10 Test stimulacije hormona rasta – Klonidinski test 2400,00 kn / 318,53 €
11 Edukacija pacijenta s DM tip 1 (60 min) 300,00 kn / 39,82 €
Dječja pulmologija
12 Dječji pulmolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
13 Dječji pulmolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
Dječja gastroenterologija
14 Dječji gastroenterolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
15 Dječji gastroenterolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
Dječja psihologija
16 Psihološka procjena s testiranjem 500,00 kn / 66,36 €
17 Psihološko savjetovanje 400,00 kn / 53,09 €
18 Psihološko testiranje s pisanim nalazom 700,00 kn / 92,91 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Pregledi
1 Kardiolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
2 Kardiolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
3 Kardiolog – Kompletan kardiološki pregled (pregled + UZV srca + EKG) 1000,00 kn / 132,72 €
4 Kardiolog – Prošireni kardiološki pregled (pregled + UZV srca + EKG + Ergometrija) 1300,00 kn / 172,54 €
5 Kardiolog – drugo mišljenje (ekspertiza) 800,00 kn / 106,18 €
6 Aritmolog – prvi pregled 700,00 kn / 92,91 €
7 Artimolog – kontrolni pregled 500,00 kn / 66,36 €
8 Kardioangiolog – pregled + Color Doppler CD + AB Indeks 600,00 kn / 79,63 €
Pretrage
9 Ehokardiogafija – Ultrazvuk UZV srca + color doppler CD 500,00 kn / 66,36 €
10 AB Indeks s očitanjem 300,00 kn / 39,82 €
11 Color Doppler CD vena nogu 350,00 kn / 46,45 €
12 Color Doppler CD arterija nogu 350,00 kn / 46,45 €
13 Color Doppler CD arterija i vena nogu 600,00 kn / 79,63 €
14 Ergometrija 500,00 kn / 66,36 €
15 Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem 120,00 kn / 15,93 €
16 Holter EKG 400,00 kn / 53,09 €
17 Holter EKG – 48 sati 500,00 kn / 66,36 €
18 Holter tlaka (RR) 350,00 kn / 46,45 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Pregledi
1 Gastroenterolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
2 Gastroenterolog – prvi pregled + UZV abdomena sa color dopplerom CD 600,00 kn / 79,63 €
3 Gastroenterolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
4 Gastroenterolog – kontrolni pregled + UZV abdomena sa color dopplerom CD 500,00 kn / 66,36 €
5 Gastroenterolog – drugo mišljenje (ekspertiza) 800,00 kn / 106,18 €
Anesteziologija
6 Kratkotrajna intravenska anestezija 1100,00 kn / 146,00 €
7 Kratkotrajna intravenska anestezija – za dvije pretrage 1400,00 kn / 185,81 €
Gastroskopija
8 Gastroskopija 750,00 kn / 99,54 €
9 Gastroskopija uz primjenu ksilokainskog spreja 800,00 kn / 106,18 €
10 Brzi ureaza test na Helicobacter Pylori 120,00 kn / 15,93 €
Kolonoskopija
11 Parcijalna kolonoskopija 800,00 kn / 106,18 €
12 Totalna kolonoskopija 1300,00 kn / 172,54 €
13 Totalna kolonoskopija s ileoskopijom 1500,00 kn / 199,08 €
14 Polipektomija + patohistološka analiza (PHD) polipa 1300,00 kn / 172,54 €
15 Rektoskopija 500,00 kn / 66,36 €
16 Rektosigmoidoskopija 600,00 kn / 79,63 €
Biopsija organa sa PHD-om
17 Biopsija organa + patohistološka analiza (PHD) prvi uzorak 400,00 kn / 53,09 €
18 Biopsija organa + patohistološka analiza (PHD) drugi i slijedeći uzorak 150,00 kn / 19,91 €
Ultrazvuk UZV
19 Ultrazvuk UZV abdomena + color doppler CD 450,00 kn / 59,73 €
20 Elastografija jetre uz UZV abdomena 300,00 kn / 39,82 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Endokrinologija
1 Endokrinolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
2 Endokrinolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
3 Pregled + UZV štitnjače 600,00 kn / 79,63 €
4 Pregled + UZV vrata 650,00 kn / 86,27 €
5 Ultrazvuk UZV štitnjače 400,00 kn / 53,09 €
Dijabetes
6 Dijabetolog – prvi pregled i savjetovanje 500,00 kn / 66,36 €
7 Dijabetolog – kontrolni pregled 400,00 kn / 53,09 €
8 Dijabetolog – prvi pregled i savjetovanje + HbA1c 550,00 kn / 73,00 €
9 Dijabetolog – kontrolni pregled + HbA1c 450,00 kn / 59,73 €
10 HbA1c iz kapilarne krvi 100,00 kn / 13,27 €
11 Određivanje glukoze u krvi glukometrom 15,00 kn / 1,99 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Nefrologija
1 Nefrolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
2 Nefrolog – prvi pregled + UZV i color doppler CD bubrega 600,00 kn / 79,63 €
3 Nefrolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
4 Nefrolog – kontrolni pregled + UZV i color doppler CD bubrega 500,00 kn / 66,36 €
5 Ultrazvuk UZV bubrega i mokraćnih puteva 350,00 kn / 46,45 €
6 Ultrazvuk UZV bubrega s Color Dopplerom renalnih arterija 450,00 kn / 59,73 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Pulmologija
1 Pulmolog – prvi pregled 450,00 kn / 59,73 €
2 Pulmolog – prvi pregled + Spirometrija 550,00 kn / 73,00 €
3 Pulmolog – kontrolni pregled 350,00 kn / 46,45 €
4 Pulmolog – kontrolni pregled + Spirometrija 450,00 kn / 59,73 €
5 Spirometrija 150,00 kn / 19,91 €
6 Spirometrija sa ventolin testom 200,00 kn / 26,54 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Sistematski pregledi
1 Opći sistematski pregled 790,00 kn / 104,85 €
2 Menadžerski sistematski pregled 2900,00 kn / 384,90 €
3 Sistematski pregled djece 400,00 kn / 53,09 €
# Naziv usluge cijena kn/€
Ultrazvuk - UZV
1 Ultrazvuk UZV dojki 350,00 kn / 46,45 €
2 Ultrazvuk UZV štitnjače 400,00 kn / 53,09 €
3 Ultrazvuk UZV abdomena + color doppler CD 450,00 kn / 59,73 €
4 Elastografija jetre uz UZV abdomena 300,00 kn / 39,82 €
5 Ultrazvuk UZV bubrega i mokraćnih puteva 350,00 kn / 46,45 €
6 Ultrazvuk UZV bubrega s Color Dopplerom renalnih arterija 450,00 kn / 59,73 €
7 Ultrazvuk UZV vrata 450,00 kn / 59,73 €
8 Ultrazvuk UZV limfnih čvorova 300,00 kn / 39,82 €
9 Ultrazvuk UZV mozga 400,00 kn / 53,09 €
10 Ehokardiogafija – Ultrazvuk UZV srca + color doppler CD 500,00 kn / 66,36 €
11 Fetalna ehokardiografija – UZV fetalnog srca 1000,00 kn / 132,72 €
12 Fetalna ehokardiografija blizanci – UZV fetalnog srca 1500,00 kn / 199,08 €
13 Citološka punkcija čvora UZV vođena 500,00 kn / 66,36 €

Cjenik vrijedi od 01.10.2022.

Cijena u eurima izražena po tečaju 1 € = 7,53450 kn