Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi proučavanjem rada i bolesti bubrega.

Arterijska hipertenzija je  vodeći čimbenik kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti te predstavlja ključan javnozdravstveni problem današnjeg svijeta. Pogađa gotovo trećinu pučanstva Hrvatske. Odgovorna je za polovicu svih moždanih udara kao i za više od trećine srčanih udara. Manje je poznato da je arterijska hipertenzija, uz dijabetes jedan od glavnih uzročnika kronične bubrežne bolesti koja može dovesti do zatajenja funkcije bubrega i potrebe za dijaliziom a da ti bolesnici imaju vrlo visoku učestalost kardiovaskularnih incidenata. Nažalost, najveći dio ovih bolesnika s blagim do umjerenim stupnjem zatajivanja bubrežne funkcije je neprepoznat. Stoga preventivni, sistematski pregledi imaju iznimnu važnost u otkrivanju ove ugrožene skupine bolesnika. Hipertenzija u trudnoći predstavlja jedan od glavnih čimbenika rizika pobola i smrtnosti kako za majku tako i za dijete.  Pravodobna dijagnostika i praćenje trudnica tijekom trudnoće  moža imati presudnu ulogu u povoljnom ishodu. Žene s hipertenzivnim sindromom u trudnoći (povišeni arterijski tlak, preeklampsija) imaju povećani rizik srčanožilnih komplikacija u kasnijem životu te je važno praćenje i otkivanje ranih znakova bolesti kardiovaskularnog sustva i bubrega kao bi se spriječio razvoj manifestne bolest u kasnijem životu.

  • klinički pregled bolesnika s povišenim krvnim tlakom i/ili bolesti bubrega
  • neinvazivna procjena oštećenja „ciljnih“ organa hipertoničara (UZV srca, UZV bubrega, albuminurija, krutost arterija) s procjenom ukupnog kardiovaskularnog rizika
  • UZV dijagnostika bolesti urotrakta
  • 24h mjerenje arterijskog tlaka – dijagnostika hipertenzije „bijelog ogrtača“ ili „maskirane“ hipertenzije
  • dijagnostika i praćenje bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću
  • savjetovanje i o prehrani kroničnih bubrežnih bolesnika
  • prekoncepcijsko savjetovanje, dijagnostika i liječenje hipertenzije i bubrežne bolesti u trudnoći, rana dijagnostika eventualnih komplikacija (preeklampsija)

Liječnici

Arista lijecnici placeholder
cv

specijalist internist - nefrolog

  • Nefrologija
  •   •  
  • Interna medicina