Google-Review-logo-header

arista@poliklinika-arista.hr

Google-Review-logo-header

arista@poliklinika-arista.hr

Donje Svetice 46c
10000 Zagreb, Hrvatska

Ponedjeljak – Petak:    08.00h – 20.00h
Subota, Nedjelja:          zatvoreno

Profesor doktor specijalist

Dorian Tješić Drinković

doktor medicine

Specijalist dječji pulmolog

Pedijatrija

prof. dr. sc. Dorian Tješić Drinković, dr. med.

Dorian Tješić-Drinković je rođen u Zagrebu gdje je završio osnovno školovanje, gimnaziju i medicinski fakultet. Po završetku studija medicine počinje raditi u Stanici za hitnu medicinsku pomoć grada Zagreba i upisuje poslijediplomski studij „Klinička farmakologija“.

prof. dr. sc. Dorian Tješić Drinković, dr. med.

Nakon specijalizacije iz pedijatrije i položenog spedijalističkog ispita radi u Klinici za dječje bolesti, KBC Zagreb, na položaju odjelnog liječnika u Odjelu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Upisuje poslijediplomski studij „Klinička pulmologija s ftizeologijom“ i pohađa edukaciju iz bronhologije. Magistrirao je iz područja kliničke farmakologije i obranio je doktorat znanosti iz područja astmologije. Naslov primarijusa dodijeljen mu je 2001. god., a subspecijaliste iz dječje pulmologije 2005. god., te postaje pročelnik Zavoda za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju, Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb.

U Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu postaje viši asistent 2003. god., zatim docent te profesor. Mentor i ispitivač je u više subspecijalizacija iz dječje pulmologije te je član komisija za obranu doktorata iz područja pulmologije, alergologije i imunologije.

U svakodnevnom radu sudjeluje u dodiplomskoj nastavi, a u poslijediplomskom specijalističkom studiju iz pedijatrije je voditelj predmeta „Pulmologija i tuberkuloza“. Također, participira i u nastavi poslijediplomskog studija iz pedijatrije, užeg područja pulmologija i imunologija, na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Prema potrebi aktivan je u poslijediplomskim studijima otorinolaringologije, kliničke genetike, interne medicine za područje pulmologije i imunologije s alergologijom. Sudjeluje u više tečaja trajnog usavršavanja liječnika (iz pedijatrije, pedijatrijske pulmologije, alergologije) te farmaceuta. Do sada je bio aktivan u više projekata Ministarstva zdravstva, a kao glavni ispitivač, ili kao suradnik, provodio je kliničkih ispitivanja lijekova kako za potrebe domaćih tako i za potrebe vanjskih farmaceutskih kuća.

Uži interes profesionalnog rada mu je vezan za probleme djece s cističnom fibrozom. Boravio je u centrima za cističnu fibrozu u Kopenhagenu i Milanu te na edukacijskim treninzima iz pulmologije, alergologije i cistične fibroze (Milano, Berlin, Parma). Dugogodišnji je član Europskog društva za cističnu fibrozu gdje je bio predstavnik Hrvatske u Radnoj grupi za registar bolesnika s cističnom fibrozom, a član je grupe za neonatalni probir i dijagnostiku. Ujedno je i pokretač hrvatskog registra za bolesnike s cističnom fibrozom. Također je član više hrvatskih stručnih društava i udruga.

Koautor je više udžbenika dodiplomske i poslijediplomske nastave iz područja svog stručnog rada, te aktivno sudjeluje na domaćim i stranim kongresima što je praćeno adekvatnom publicističkom aktivnošću u stručnom i znanstvenom smislu.

Kao liječnik je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu na području Banije te mu je dodijeljena Spomenica domovinskog rata. U poslijeratnom periodu ispomagao je u radu Dječjeg odjela u OB Knin.

Oženjen je i otac je troje djece.

Od 1996. god. je na položaju voditelja Službe za pulmologiju u Zavodu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju u Klinici za pedijatriju Šalata.

Primljen je na specijalizaciju iz pedijatrije u Kliniku za dječje bolesti Šalata KBC Zagreb te 1985. god. polaže specijalistički ispit  iz pedijatrije.

Kao specijalist pedijatrije nastavlja raditi u Klinici za dječje bolesti Šalata na položaju odjelnog liječnika u Odjelu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Upisuje poslijediplomski studij iz „Kliničke pulmologije s ftizeologijom“, a tokom 1987. god. pohađa edukaciju iz bronhologije u KB „Jordanovac“.

Magistrirao je 1984. god. iz područja kliničke farmakologije s temom „Komparativna bioraspoloživost preparata trimetoprim-sulfametoxazol u djece“, a 2002. godine brani doktorat iz područja astmologije s naslovom „Utjecaj met-encefalina i alfa-hormona koji stimulira melanocite na plućnu funkciju u eksperimentalnom modelu astme zamorca“.

Od 1996. god. je na položaju voditelja Službe za pulmologiju u Zavodu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju u Klinici za pedijatriju Šalata. Naslov primarijsa dodijeljen mu je 2001. god. te 2002. god. postaje pročelnik Zavoda za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Subspecijalist iz dječje pulmologije postaje 2005. god. Po spajanju pedijatrijskih klinika sa Šalate i Rebra, 2009. god., radi kao voditelj Odjela za respiratorne  bolesti, alergologiju, kliničku imunologiju te cističnu fibrozu.

U Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu postaje viši asistent 2003. god., zatim docent 2007.god. te izvanredni profesor 2012. god.. U Katedri obavlja više godina dužnost tajnika, zatim pomoćnika voditelja kolegija „Pedijatrija“ u okviru diplomskog studija na engleskom jeziku. Na Medicinskom fakultetu je više godina član Stegovne komisije za  studenska pitanja. Mentor i ispitivač je u više subspecijalizacija iz dječje pulmologije te član komisija za obranu magisterija te doktorata iz područja pulmologije, alergologije i imunologije. Koautor je programa specijalizacije iz pediajtrije za područje pulmologije. Tokom dva mandata obavlja dužnost blagajnika Pedijatrijske sekcije ogranka Zagreb. U Školi za više medicinske sestre, dok je bila pod Medicinskim fakultetom, predaje i ispituje pedijatriju, a također predaje i u srednjoj medicinskoj školi.

U svakodnevnom radu sudjeluje u dodiplomskoj nastavi predmeta «Pedijatrija», «Hitna stanja», te u MIP «Pedijatrijska farmakoterapija u praksi». U poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pedijatrija“ voditelj je predmeta «Pulmologija i tuberkuloza», te pokreće izborni predmet «Cistična fibroza – razni aspekti bolesti». Participira prema potrebi u poslijediplomskim studijima otorinolaringologije i kliničke genetike. Sudjeluje u brojnim tečajevima trajnog usavršavanja liječnika (iz pedijatrije, pedijatrijske pulmologije, alergologije, dijabetologije) te za farmaceute. Sudjelovao je do sada u pet projekata Ministarstva zdravstva.

U profesionalnom radu interes mu je vezan za probleme djece s cističnom fibrozom  te boravi u centrima za cističnu fibrozu u Kopenhagenu i Milanu. Sudjeluje u edukacijskim treninzima iz pulmologije, alergologije i cistične fibroze (Milano, Berlin, Parma). Dugogodišnji je član Europskog društva za cističnu fibrozu gdje je aktivan član Radne grupe za registar bolesnika s cističnom fibrozom. Ujedno je i pokretač hrvatskog registra za bolesnike s cističnom fibrozom. Član je «Hrvatske udruge za cističnu fibrozu», a kao član «Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju» pokreće 2009. god. «Sekciju za cističnu fibrozu». Također je član i «Društava za kliničku genetiku Hrvatske».

Bio je višegodišnji član Komisije za lijekove KBC Zagreb i KB Merkur kao i član uredništva časopisa «Bilten» iste komisije. Sudjelovao je u provođenju kliničkih ispitivanja antibiotika, antipiretika-antireumatika i antiastmatika kako za potrebe domaćih tako i za potrebe vanjskih farmaceutskih kuća.

Sudjelovao je do sada u pet projekata Ministarstva zdravstva: «Procjena racionalnosti imunoloških postupaka u djece s alergijom i u djece s imunodeficiencijom», «Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece», «Celularni imunosni odgovor na peptide glijadina u djece s celiakijom», «Djelovanje subinhibicijskih koncentracija antibiotika», «Djelovanje antibiotika na uzročnike biofilm infekcija», «Modulacija funkcije ljudskih regulacijskih T-limfocita». Prisustvovao je s više od sto radova na domaćim i stranim kongresima i stručnim konferencijama, a više od dvadeset puta i kao pozvani predavač. Napisao je pedesetak nastavnih tekstova i koautor je u četiri udžbenika. Recenzent je za časopise «Pulmonary Pharmacology and Therapeutics», «Acta Medica Croatica» i «Pediatrica Croatica».

U proljeće 1992. god. kao liječnik je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu na području Banije te mu je dodijeljena Spomenica domovinskog rata. U poslijeratnom periodu ispomaže u radu Dječjeg odjela u OB Knin. Oženjen je i otac je troje djece.

Izbor iz radova:

  • Tješić-Drinković Du, Percl M, Tješić-Drinković Do, Čohar B, Dujšin M, Hegeduš-Jungvirth M, Jakšić J, Jelić N, Jurčić Z, Kolaček S, Peršić M, Radman D, Vuković J. Postupnik za dijagnozu cistične fibroze Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Hrvatskog liječničkog zbora. Pediatr Croat 2004; 48:141-5.
  • Vraneš J, Tješić-Drinković D, Žulj I, Kružić V, Turković B. In vitro Adherence Ability of Pseudomonas aeruginosa Strains isolated from Patinets with Cystic Fibrosis. Int J Infect Dis 2004; 8 (Suppl.1):197
  • Tješić-Drinković Do, Štambuk N, Tješić-Drinković Du, Konjevoda P, Gotovac N, Ćurković T, Votava-Raić A. Met-Enkephalin Effects on Histamine-nduced Bronchoconstriction in Guinea-pigs. Coll Antropol 2005; 29(2):689-92.
  • Tjesic-Drinkovic Do, Grizelj R, Tjesic-Drinkovic Du, Kelecic J, Gagro A, Vraneš J, Sertić J. Značenje novorođenačkog probira na cističnu fibrozu. Gynaecol Perinatol 2006; 15:37-43.
  • Kovac K, Dodig S, Tjesic-Drinkovic Do, Raos M. Correlation between asthma severity and serum IgE in asthmatic children sintesized to Dermatophagoides pteronyssimus. Arch Med Res 2007;1:99-105.
  • D. T. Drinković, D. Tješić, Stambuk N, Konjevoda P. Met-enkephalin modifies respiratory function in guinea-pigs. J Cystic Fibrosis 2005; 4 (Suppl. 1): 28.
  • T-Drinkovic D, Tjesic-D. D, Stambuk N, Konjevoda P, Kelečić J, Votava-Raić A. Joint effect of alpha melanocyte stimulating hormone and met-enkephalin on respiratory function in guinea-pigs. J Cystic Fibrosis 2007; 6(suppl1):13.
  • T-Drinković D, Tješić-D D, Kelečeić J, Votava-Raić A. Data from the Croatian CF Registry. J Cyst Fibrosis 2008; 7(Suppl 2): 115.
  • McCormick J, Mehta G, Olesen HV, Viviani L, Macek M Jr, Mehta A; European Registry Working Group; collaborators (35) Tješić-Drinković D. Comparative demographics of the European cystic fibrosis population: a cross-sectional database analysis. Lancet, 2010; 375:1007-13.
  • Mehta G, Macek M, Mehta A on behalf of the Eureopean Registry Working Group contributors (36) Tješić-Drinković D. Cystic fibrosis across Europe: EuroCareCF analysis of demographic data from 35 countries. J Cystic Fibrosis 2010; 9:S5-S21 doi:10.10.16/j.jcf.2010-08-002.

Pitajte liječnika

Javite nam se!

U poliklinici Arista čekaju vas stručni i uvijek dobro raspoloženi liječnici.

Nazovite, pitajte što vas interesira i upoznajte naš tim!
Nazovite nas ili ispunite podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najbržem mogućem roku.

Suglasnost

Korisne informacije

ispitivanje-razine-hormona-rasta

Ispitivanje razine hormona rasta

Kada pomisliti na usporen rad djeteta Podatak da je dijete visinom ispod 5. centile, ili da godišnje raste manje od 4 cm, upućuje na potrebu obrade zbog zaostatka u...
dijabeticka-ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Što je to dijabetička ketoacidoza? Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog...
dijabetes-tip-1-uzrok-i-faze-bolesti

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Zašto nastaje dijabetes tip 1 Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka...
sistematski-pregled-u-prvoj-godini-zivota-djeteta

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Zašto je važan sistematski pregled u prvoj godini života djeteta? Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno...
vadenje-krvi-bez-suza

Vađenje krvi bez suza

Vađenje krvi jedna je od osnovnih ali i pomalo neugodnih pretraga te je za većinu djece i njihove roditelje uznemirujući događaj koji je često vezan i uz iscrpljenost...

Najčešća pitanja pedijatru

Je li povišena tjelesna temperatura razlog za odlazak liječniku? Vrućica je porast tjelesne temperature koja prelazi temperaturu iznad 38ºC, a postoje manje razlike...

Pretilost u djece

Debljina kao javnozdravstveni problem Danas je pretilost u djece i s njom združene bolesti poprimila epidemijske razmjere u djece i adolescenata. Hrvatska spada u...
kad-pubertet-prerano-pokuca-na-vrata

Kad pubertet prerano pokuca na vrata

Kada počinje pubertet Pubertet je razdoblje u razvoju djeteta koje počinje pojavom prvih sekundarnih spolnih oznaka (povećanje dojki rast penisa i testisa, te pojava...
Najcesce-aritmije-djecje-dobi

Najčešće aritmije dječje dobi

Supraventrikulska paroksizmalna tahikardija (SVPT) Supraventrikulska paroksizmalna tahikardija (SVPT) je aritmija koja je karakterizirana povremenim napadima ubrzanog...
stize-nam-proljece-a-s-njime-sezonske-alergije-i-alergijska-astma

Stiže nam proljeće a s njime sezonske alergije i alergijska astma

Astma je jedna od najčešćih kroničnih bolesti koje zahvaćaju pluća. Najčešći simptomi su suhi kašalj, piskanje i pritisak u prsima, uznemirenost te osjećaj nedostatka...