prof. dr. sc. Dorian Tješić Drinković, dr. med., specijalist dječji pulmolog

  • Pedijatrija
Dorijan Tjesic Draskovic

Dorian Tješić-Drinković je rođen u Zagrebu gdje je završio osnovno školovanje, gimnaziju i medicinski fakultet.

Po završetku studija medicine počinje raditi u Stanici za hitnu medicinsku pomoć grada Zagreba i upisuje poslijediplomski studij „Klinička farmakologija“. Nakon specijalizacije iz pedijatrije i položenog spedijalističkog ispita radi u Klinici za dječje bolesti, KBC Zagreb, na položaju odjelnog liječnika u Odjelu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Upisuje poslijediplomski studij „Klinička pulmologija s ftizeologijom“ i pohađa edukaciju iz bronhologije. Magistrirao je iz područja kliničke farmakologije i obranio je doktorat znanosti iz područja astmologije. Naslov primarijusa dodijeljen mu je 2001. god., a subspecijaliste iz dječje pulmologije 2005. god., te postaje pročelnik Zavoda za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju, Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb.

U Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu postaje viši asistent 2003. god., zatim docent te profesor. Mentor i ispitivač je u više subspecijalizacija iz dječje pulmologije te je član komisija za obranu doktorata iz područja pulmologije, alergologije i imunologije.

U svakodnevnom radu sudjeluje u dodiplomskoj nastavi, a u poslijediplomskom specijalističkom studiju iz pedijatrije je voditelj predmeta „Pulmologija i tuberkuloza“. Također, participira i u nastavi poslijediplomskog studija iz pedijatrije, užeg područja pulmologija i imunologija, na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Prema potrebi aktivan je u poslijediplomskim studijima otorinolaringologije, kliničke genetike, interne medicine za područje pulmologije i imunologije s alergologijom. Sudjeluje u više tečaja trajnog usavršavanja liječnika (iz pedijatrije, pedijatrijske pulmologije, alergologije) te farmaceuta. Do sada je bio aktivan u više projekata Ministarstva zdravstva, a kao glavni ispitivač, ili kao suradnik, provodio je kliničkih ispitivanja lijekova kako za potrebe domaćih tako i za potrebe vanjskih farmaceutskih kuća.

Uži interes profesionalnog rada mu je vezan za probleme djece s cističnom fibrozom. Boravio je u centrima za cističnu fibrozu u Kopenhagenu i Milanu te na edukacijskim treninzima iz pulmologije, alergologije i cistične fibroze (Milano, Berlin, Parma). Dugogodišnji je član Europskog društva za cističnu fibrozu gdje je bio predstavnik Hrvatske u Radnoj grupi za registar bolesnika s cističnom fibrozom, a član je grupe za neonatalni probir i dijagnostiku. Ujedno je i pokretač hrvatskog registra za bolesnike s cističnom fibrozom. Također je član više hrvatskih stručnih društava i udruga.

Koautor je više udžbenika dodiplomske i poslijediplomske nastave iz područja svog stručnog rada, te aktivno sudjeluje na domaćim i stranim kongresima što je praćeno adekvatnom publicističkom aktivnošću u stručnom i znanstvenom smislu.

Kao liječnik je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu na području Banije te mu je dodijeljena Spomenica domovinskog rata. U poslijeratnom periodu ispomagao je u radu Dječjeg odjela u OB Knin.

Oženjen je i otac je troje djece.

Od 1996. god. je na položaju voditelja Službe za pulmologiju u Zavodu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju u Klinici za pedijatriju Šalata.

Primljen je na specijalizaciju iz pedijatrije u Kliniku za dječje bolesti Šalata KBC Zagreb te 1985. god. polaže specijalistički ispit  iz pedijatrije.

Kao specijalist pedijatrije nastavlja raditi u Klinici za dječje bolesti Šalata na položaju odjelnog liječnika u Odjelu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Upisuje poslijediplomski studij iz „Kliničke pulmologije s ftizeologijom“, a tokom 1987. god. pohađa edukaciju iz bronhologije u KB „Jordanovac“.

Magistrirao je 1984. god. iz područja kliničke farmakologije s temom „Komparativna bioraspoloživost preparata trimetoprim-sulfametoxazol u djece“, a 2002. godine brani doktorat iz područja astmologije s naslovom „Utjecaj met-encefalina i alfa-hormona koji stimulira melanocite na plućnu funkciju u eksperimentalnom modelu astme zamorca“.

Od 1996. god. je na položaju voditelja Službe za pulmologiju u Zavodu za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju u Klinici za pedijatriju Šalata. Naslov primarijsa dodijeljen mu je 2001. god. te 2002. god. postaje pročelnik Zavoda za respiratorne bolesti, alergologiju i kliničku imunologiju. Subspecijalist iz dječje pulmologije postaje 2005. god. Po spajanju pedijatrijskih klinika sa Šalate i Rebra, 2009. god., radi kao voditelj Odjela za respiratorne  bolesti, alergologiju, kliničku imunologiju te cističnu fibrozu.

U Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu postaje viši asistent 2003. god., zatim docent 2007.god. te izvanredni profesor 2012. god.. U Katedri obavlja više godina dužnost tajnika, zatim pomoćnika voditelja kolegija „Pedijatrija“ u okviru diplomskog studija na engleskom jeziku. Na Medicinskom fakultetu je više godina član Stegovne komisije za  studenska pitanja. Mentor i ispitivač je u više subspecijalizacija iz dječje pulmologije te član komisija za obranu magisterija te doktorata iz područja pulmologije, alergologije i imunologije. Koautor je programa specijalizacije iz pediajtrije za područje pulmologije. Tokom dva mandata obavlja dužnost blagajnika Pedijatrijske sekcije ogranka Zagreb. U Školi za više medicinske sestre, dok je bila pod Medicinskim fakultetom, predaje i ispituje pedijatriju, a također predaje i u srednjoj medicinskoj školi.

U svakodnevnom radu sudjeluje u dodiplomskoj nastavi predmeta «Pedijatrija», «Hitna stanja», te u MIP «Pedijatrijska farmakoterapija u praksi». U poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pedijatrija“ voditelj je predmeta «Pulmologija i tuberkuloza», te pokreće izborni predmet «Cistična fibroza – razni aspekti bolesti». Participira prema potrebi u poslijediplomskim studijima otorinolaringologije i kliničke genetike. Sudjeluje u brojnim tečajevima trajnog usavršavanja liječnika (iz pedijatrije, pedijatrijske pulmologije, alergologije, dijabetologije) te za farmaceute. Sudjelovao je do sada u pet projekata Ministarstva zdravstva.

U profesionalnom radu interes mu je vezan za probleme djece s cističnom fibrozom  te boravi u centrima za cističnu fibrozu u Kopenhagenu i Milanu. Sudjeluje u edukacijskim treninzima iz pulmologije, alergologije i cistične fibroze (Milano, Berlin, Parma). Dugogodišnji je član Europskog društva za cističnu fibrozu gdje je aktivan član Radne grupe za registar bolesnika s cističnom fibrozom. Ujedno je i pokretač hrvatskog registra za bolesnike s cističnom fibrozom. Član je «Hrvatske udruge za cističnu fibrozu», a kao član «Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju» pokreće 2009. god. «Sekciju za cističnu fibrozu». Također je član i «Društava za kliničku genetiku Hrvatske».

Bio je višegodišnji član Komisije za lijekove KBC Zagreb i KB Merkur kao i član uredništva časopisa «Bilten» iste komisije. Sudjelovao je u provođenju kliničkih ispitivanja antibiotika, antipiretika-antireumatika i antiastmatika kako za potrebe domaćih tako i za potrebe vanjskih farmaceutskih kuća.

Sudjelovao je do sada u pet projekata Ministarstva zdravstva: «Procjena racionalnosti imunoloških postupaka u djece s alergijom i u djece s imunodeficiencijom», «Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece», «Celularni imunosni odgovor na peptide glijadina u djece s celiakijom», «Djelovanje subinhibicijskih koncentracija antibiotika», «Djelovanje antibiotika na uzročnike biofilm infekcija», «Modulacija funkcije ljudskih regulacijskih T-limfocita». Prisustvovao je s više od sto radova na domaćim i stranim kongresima i stručnim konferencijama, a više od dvadeset puta i kao pozvani predavač. Napisao je pedesetak nastavnih tekstova i koautor je u četiri udžbenika. Recenzent je za časopise «Pulmonary Pharmacology and Therapeutics», «Acta Medica Croatica» i «Pediatrica Croatica».

U proljeće 1992. god. kao liječnik je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu na području Banije te mu je dodijeljena Spomenica domovinskog rata. U poslijeratnom periodu ispomaže u radu Dječjeg odjela u OB Knin. Oženjen je i otac je troje djece.

 

Izbor iz radova:

 

Tješić-Drinković Du, Percl M, Tješić-Drinković Do, Čohar B, Dujšin M, Hegeduš-Jungvirth M, Jakšić J, Jelić N, Jurčić Z, Kolaček S, Peršić M, Radman D, Vuković J. Postupnik za dijagnozu cistične fibroze Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Hrvatskog liječničkog zbora. Pediatr Croat 2004; 48:141-5.

Vraneš J, Tješić-Drinković D, Žulj I, Kružić V, Turković B. In vitro Adherence Ability of Pseudomonas aeruginosa Strains isolated from Patinets with Cystic Fibrosis. Int J Infect Dis 2004; 8 (Suppl.1):197

Tješić-Drinković Do, Štambuk N, Tješić-Drinković Du, Konjevoda P, Gotovac N, Ćurković T, Votava-Raić A. Met-Enkephalin Effects on Histamine-nduced Bronchoconstriction in Guinea-pigs. Coll Antropol 2005; 29(2):689-92.

Tjesic-Drinkovic Do, Grizelj R, Tjesic-Drinkovic Du, Kelecic J, Gagro A, Vraneš J, Sertić J. Značenje novorođenačkog probira na cističnu fibrozu. Gynaecol Perinatol 2006; 15:37-43.

Kovac K, Dodig S, Tjesic-Drinkovic Do, Raos M. Correlation between asthma severity and serum IgE in asthmatic children sintesized to Dermatophagoides pteronyssimus. Arch Med Res 2007;1:99-105.

D. T. Drinković, D. Tješić, Stambuk N, Konjevoda P. Met-enkephalin modifies respiratory function in guinea-pigs. J Cystic Fibrosis 2005; 4 (Suppl. 1): 28.

T-Drinkovic D, Tjesic-D. D, Stambuk N, Konjevoda P, Kelečić J, Votava-Raić A. Joint effect of alpha melanocyte stimulating hormone and met-enkephalin on respiratory function in guinea-pigs. J Cystic Fibrosis 2007; 6(suppl1):13.

T-Drinković D, Tješić-D D, Kelečeić J, Votava-Raić A. Data from the Croatian CF Registry. J Cyst Fibrosis 2008; 7(Suppl 2): 115.

McCormick J, Mehta G, Olesen HV, Viviani L, Macek M Jr, Mehta A; European Registry Working Group; collaborators (35) Tješić-Drinković D. Comparative demographics of the European cystic fibrosis population: a cross-sectional database analysis. Lancet, 2010; 375:1007-13.

Mehta G, Macek M, Mehta A on behalf of the Eureopean Registry Working Group contributors (36) Tješić-Drinković D. Cystic fibrosis across Europe: EuroCareCF analysis of demographic data from 35 countries. J Cystic Fibrosis 2010; 9:S5-S21 doi:10.10.16/j.jcf.2010-08-002.

Povezani članci

slider 4

Ispitivanje razine hormona rasta

Podatak da je dijete visinom ispod 5. centile, ili da godišnje raste manje od 4 cm, upućuje na potrebu obrade zbog zaostatka u rastu. Uzroka smanjenom rastu može biti čitav niz pri čemu je većina fiziološka dok je samo...

Pročitajte cijeli članak
dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom,...

Pročitajte cijeli članak
dijabetes-tip-1

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak
beba kod doktora

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak