Pedijatrija

12

travanj

slider 4
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Podatak da je dijete visinom ispod 5. centile, ili da godišnje raste manje od 4 cm, upućuje na potrebu obrade zbog zaostatka u rastu. Uzroka smanjenom rastu može biti čitav niz pri čemu je većina fiziološka dok je samo manji dio patološki.

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

dijabetička ketoacidoza
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom, najčešće tijekom akutnog infekta ili u slučaju neredovitog davanja inzulina.

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

dijabetes-tip-1
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

beba kod doktora
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

Vađenje krvi
Gordana Colig

Gordana Čolig, bacc. med. techn.

Vađenje krvi jedna je od osnovnih ali i pomalo neugodnih pretraga te je za većinu djece i njihove roditelje uznemirujući događaj koji je često vezan i uz iscrpljenost uslijed bolesti.

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

alergija na hranu
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Alergeni su tvari koje izazivaju alergijsku reakciju i teško ih je pri uobičajenom načinu života izbjeći. Oni su svuda oko nas, u hrani, lijekovima, sredstvima za pranje, odjeći, nakitu, prirodi i okolini u kojoj živimo. U hrani je najčešće riječ o proteinima kao izazivačima alergijskih reakcija.

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

test gripa
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Gripa nije obična prehlada, već je to ozbiljna bolest čiji osnovni simptomi – visoka temperatura, groznica, glavobolja i bolovi u mišićima prevladavaju nad onim respiratornim. Respiratorni sustav ovaj izrazito zarazni virus kojem inkubacija traje ponekad i manje od 24 sata zahvaća nešto kasnije kada «slama» cijeli organizam. 

Pročitajte cijeli članak

20

rujan

dijete na pregledu grla
ja 1

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Streptokokne bolesti su akutne zarazne bolesti uzrokovane bakterijom Streptoccocus pyogenes (piogeni streptokok) ili beta hemolitičkom streptokokom grupe A i manifestiraju se kao streptokokna angina i šarlah, a rjeđe ako upala pluća, crveni vjetar ili gnojna infekcija kože (impetigo).

Pročitajte cijeli članak