Anesteziologija

Anesteziologija je grana medicine koja se bavi anestezijom bolesnika tijekom neugodnih pretraga ili operacije te perioperativnom njegom i liječenjem bolesnika.

Anestezija je umjetno izazvana neosjetljivost bolesnika na podražaje, kako bi sama operacija ili pretraga za pacijenta prošla na najsigurniji i najugodniji mogući način.

Anesteziologija se kao struka počela razvijati tek otkrićem inhalacijskih (plinovitih) anestetika sredinom 19. stoljeća. No tek tijekom 20. stoljeća dolaskom do novih spoznaja o funkcioniranju ljudskog tijela, razvojem modernijih anestetika s jasnim mehanizmom djelovanja i modernijih aparata za anesteziju i praćenje vitalnih parametara pacijenta anestezija je postala puno sigurnija za pacijenta.

Anesteziolozi današnjice detaljno su upoznati s fiziologijom i patofiziologijom ljudskog organizma, a anesteziološki aparati sposobni su točno pratiti i podešavati obujam i koncentraciju plinova koju pacijent udiše i izdiše, pratiti elektrokardiogram (električnu aktivnost srca), pulsnu oksimetriju (zasićenost periferne krvi kisikom), krvne tlakove (izmjerene manšetom tlakomjera ili invazivno kaniliranjem krvnih žila – tako se mogu vidjeti promjene tlaka svake sekunde) i ostale parametre funkcioniranja organizma.

U Poliklinici Arista primjenjujemo kratkotrajnu anesteziju

Tijekom provođenja pretraga koje bi mogle biti neugodne za pacijenta, a to su prvenstveno kolonoskopija i gastroskopija.
Više o cijelom tijeku pretrage te pripremama za gastroskopiju pročitajte na našim stranicama – Priprema za gastroskopiju

Osim toga naša anesteziologica dr. Ines Adanić Mikloška vodi

Ambulantu za bol (link ambulanta za liječenje boli akupunkturom) u kojoj se akupunkturnim tehnikama koristi prvenstveno u liječenju raznih bolnih iako pozitivno djelovanje postoji i pri odvikavanju od pušenja te mršavljenju odnosno tretiranju osoba sklonim sezonskim alergijama

Liječnici