Poliklinika Arista

Otkrijte povišeni krvni tlak na vrijeme

Arterijska hipertenzija, povišeni krvni tlak vodeći je čimbenik rizika za srčane, moždane i bubrežne bolesti, a pogađa gotovo trećinu stanovnika Hrvatske. Uz dijabetes ona je jedan od glavnih uzročnika kronične bubrežne bolesti koja dovodi do zatajenja  bubrega i potrebe za dijalizom. Nažalost, najveći dio ovih bolesnika s blagim do umjerenim stupnjem zatajivanja bubrežne funkcije je neprepoznat.

U svrhu ranog otkrivanja povišenog tlaka može se učiniti:

cjelovit klinički pregled,  procjena oštećenja „ciljnih“ organa (UZV srca, UZV bubrega s doplerom renalnih arterija, albuminurija) s procjenom ukupnog kardiovaskularnog rizika, UZV dijagnostika bolesti urotrakta, 24h mjerenje arterijskog tlaka, cjelovita kardiološka obrada zbog otkrivanja pridruženih faktora rizika i bolesti te obrada endokrinoloških uzroka hipertenzije. Osim toga važno je redovito praćenje bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću, zatim savjetovanje o prehrani. Za buduće mame tu je prekoncepcijsko savjetovanje, dijagnostika i liječenje hipertenzije i bubrežne bolesti u trudnoći, rana dijagnostika eventualnih komplikacija (preeklampsija).

Metode pretrage

Jedna od osnovnih metoda pretrage je 24 satno kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka ili holter tlaka. To je jednostavna i bezbolna metoda 24-satnog mjerenja tlaka kako bi se dobile prave vrijednosti tlaka tijekom dnevnih aktivnosti. Ovakav način mjerenja je bolji od jednokratnog  u ambulanti liječnika ili kod kuće jer daje pravu sliku kretanja vrijednosti tlaka.Uređaj se sastoji od manžete tlakomjera i malog elektroničkog uređaja koji aktivira tlakomjer u pravilnim vremenskim razmacima te bilježi vrijednosti.

Na ovaj način možete rano otkriti povišeni krvni tlak i spriječiti oštećenja ciljnih organa (srca, bubrega, mozga, žila). Holter tlaka može detektirati maskiranu hipertenziju, hipertenziju „bijele kute“, povremene promjene tlaka, provjeriti učinak terapije, otkriti epizode niskoga tlaka, ukazati na slab učinak terapije. Preporuća ga se učiniti svim bolesnicima s visokim rizikom od razvoja kardiovaskularnih komplikacija, bolesnicima sa šećernom bolesti, s preboljelim moždanim udarom, cerebrovaskularnim bolestima, nakon transplantacije bubrega i drugih organa, srčanim bolestima. Uputno ga je učiniti i tijekom trudnoće ukoliko se sumnja na razvoj hipertenzije.

Posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom otkrivanju novonastale hipertenzije, granične hipertenzije te dodatnih čimbenika rizika kako bi se na vrijeme započela optimalno liječenje visokog tlaka i drugih čimbenika rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Važnost holtera

Zato veliku važnost ima rezultat holtera tlaka koji ukazuje na hipertenziju prvog stupnja (stupnja I) prema klasifikaciji Europskog kardiološkog društva. To je vrijednost prosječnog tlaka tijekom 24 sata koja iznosi do 140-159 sistoličkog te 90-99 mmHg dijastoličkog tlaka. Bolesnici s ovim vrijednostima tlaka mogu spadati u skupine s vrlo niskim rizikom za razvoj kardiovaskularnib bolesni ali isto tako i u skupine s visokim i vrlo visokim rizikom, ovisno o drugim čimbenicima rizika. Stoga je potrebna detaljna procjena ovih čimbenka kako bi se bolesnike uključilo u pravilne programe liječenja i smanjila mogućnost pojave ozbljnijih zdravstvenih problema.

Osim dijetetskih mjera te promjena stila života na raspolaganju nam je vrlo učinkovita terapija koja se može raznoliko kombiniratii i individualizirati ovisno o potrebama pojedinca.

Ovakav pristup povišenom tlaku važan je za novootkrivene slučajeve i hipertenziju stupnja 1, ali isto tako i za dugogodišnje hipertoničare, osobe visoke dobi kod kojih su pravila regulacijetlaka drugačija te osobito za bolesnike s rezistentnom i slabo reguliranom hipertenzjiom.

U poliklinici Arista očekuje Vas vrhunski tim nefrologa/hipertenziooga i kardiologa iz naših vodećih kliničkih centara. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Hiperteziološki tim poliklinike Arista.

Poliklinika Arista

Teme koje bi vas mogle interesirati

diabetes

Dijabetes i srčane komplikacije

VENE ARISTA 1

Bol u nogama - Simptomi koje ne treba zanemariti

aritmija

Aritmija - dijagnostika i liječenje

ergometrija poliklinika arista

Ergometrija – test opterećenja na pokretnoj traci

food healthy eating 1080x1920

Flavonoidi i kalij: zašto jesti više voća (i povrća) kako bi smanjili povišen tlak

Pojacan rad stitnjace srce

Pojačan rad štitnjače (hipertireoza) i srce

Pojacan rad stitnjace srce

Kako smanjiti unos soli - kratke upute za bolesnike s povišenim krvnim tlakom i srčanim bolestima

cirkulacija 1

Antikoagulantna terapija - upute i upozorenja

srce

Ultrazvuk srca i 24-satno snimanje EKG-a u sprečavanju moždanog udara (atrijska fibrilacija)

Fotolia 88009000 L low

Ultrazvuk srca i kardiološki pregled u otkrivanju najčešće bolesti zalistaka srca: suženje aortnog zalistka - aortna stenoza