ja 1
doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.
 • Pedijatrija
 • Doc.dr.sc Nataša Rojnić Putarek, pedijatar endokrinolog i dijabetolog, docentica je na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vrši dužnost pročelnice Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb te Referenctnog centra za dječju endokrinologiju dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 2011 godine.

  Opća pedijatrija

  Opća pedijatrija Poliklinike Ariste bavi se pružanjem zdravstvene skrbi zdravoj i bolesnoj novorođenčadi, dojenčadi, djeci i adolescentima u okviru dijagnostike, prevencije, liječenja, medicinske habilitacije i praćenja pedijatrijskih bolesnika organizirane na principu ambulantne zdravstvene zaštite ili dnevne bolnice.

  Sva se djeca zbrinjavaju prema suvremenim medicinskim standardima.

  Preventivne djelatnosti obuhvaćaju

  • Sistematske preglede
  • Cijepljenje
  • Savjetovalište

  Kompletna skrb akutno bolesne djece

  • sveobuhvatna dijagnostiku (klinički laboratorij, mikrobiološki laboratorij, ultrazvučni pregledi po indikaciji)
  • inhalacije, aspiracije, infuzijska, intravenska i intramuskularna terapija
  ja 1
  doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.
 • Pedijatrija
 • Doc.dr.sc Nataša Rojnić Putarek, pedijatar endokrinolog i dijabetolog, docentica je na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vrši dužnost pročelnice Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb te Referenctnog centra za dječju endokrinologiju dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 2011 godine.

  Teme koje bi vas mogle interesirati

  Cover ritam spavanja

  Ritam spavanja novorođenčadi i dojenčadi

  Alergija 1

  Stiže nam proljeće a s njime sezonske alergije i alergijska astma

  djecja kardiologija

  Dječja kardiologija

  Preuranjeni pubertet

  Kad pubertet prerano pokuca na vrata

  endokrinologija web

  Ultrazvuk štitnjače u djece

  pediatrija dijabetes

  Dijabetes kod djece

  Aritmiija 1

  Najčešće aritmije dječje dobi

  dijete na pregledu grla

  Brzi test na streptokok

  test gripa

  Brzi test za otkrivanje gripe

  alergija na hranu

  Nutritivna alergija na hranu i kako ju izbjeći