prof. dr. sc. Duška Tješić Drinković, dr. med., specijalist dječji gastroenterolog

  • Pedijatrija
prof. dr. sc. Duska Tjesic Drinkovic spec. pedijatar uzi spec. pedijatrijske gastroenterologije

Duška Tješić-Drinković rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovno školovanje, gimnaziju i
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je stekla titule doktora medicine i doktora
znanosti.
Specijalist je pedijatar i subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije, s dugogodišnjim
iskustvom u struci. Usavršavala se nakon studija u Centru za cističnu fibrozu u Kopenhagenu, te na
više domaćih i inozemnih tečajeva trajne edukacije. Bila je istraživač u desetak znanstvenih projekata
vezanih za dječju gastroenterologiju.
Zaposlena je od 1990.g. u Zavodu gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Klinike za pedijatriju u
KBC-u Zagreb. Suosnivač je Centra za cisitčnu fibrozu djece i odraslih pri KBC-u Zagreb (2017.g.) i
voditeljica pedijatrijskog tima Centra.
Zaposlenica je i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju izvanredne profesorice
pedijatrije i voditelj je predmeta Pediatrics na studiju medicine na engleskom jeziku. Članica je
Odbora evaluaciju poslijediplomskih studija i Odbora za završne specijalističke radove, a osim na
zagrebačkom, sudjeluje u nastavi i na riječkom Medicinskom fakultetu te na Prehrambeno-
tehnološkom fakultetu u Zagrebu.
Redovno prisustvuje kongresima i drugim stručnim sastancima u domovini i inozemstvu, mnogo puta
kao pozvani predavač iz područja pedijatrijske gastroenterologije. Također organizira i vodi brojne
stručne skupove i edukacije mlađih liječnika, primjerice desetak poslijediplomskih tečajeva I
kategorije „Pedijatrija danas“, od 2006.g. nadalje.
Koautor je 7 medicinskih udžbenika i brojnih nastavnih tekstova, objavila je više od 100 znanstvenih
radova u domaćoj i međunarodnoj stručnoj literaturi. Koautor je 11 nacionalnih algoritama/smjernica
za dijagnozu i liječenje bolesti u okviru pedijatrijske gastroenterologije.
Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva,
Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu čija je predsjednica bila
od 2009-2016.g., Društva za kliničku genetiku Hrvatske i Društva za rijetke bolesti. Također je članica
European Society for Paediatric Gastroenteorlogy, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) i European
Cystic Fibrosis Society ( ECFS), u okviru kojeg članica više radnih skupina i nacionalni predstavnik u
Europskom registru oboljelih od cistične fibroze (ECFSPR). Suosnivač je Baze bolesnika s cističnom
fibrozom liječenih u Republici Hrvatskoj koja je osnova za uključenje Hrvatske u Europski registar
bolesnika.
Profesorica Tješić-Drinković je niz godina, od Domovinskog rata, aktivno angažirana na promicanju
zdravlja djece: od 1992. – 1996.g. kao članica Komisije za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu
djece u izvanrednim uvjetima Ministarstva zdravstva, kasnije kao članica Povjerenstva Ministarstva
zdravstva za izradu zakona za zaštitu dojenja, a sudjelovala je i u izradi Standarda za prehranu
bolesnika u bolničkim zdravstevnim ustanovama u RH. Urednica je i autor priručnika za roditelje
„Moja prva godina“, autor edukativnog video-savjetnika „Umijeće dojenja“ pod pokroviteljstvom
Ministarstva zdravstva RH i UNICEF-a, i na mnoge je druge načine javnozdravstveno djelovala na
podizanju svijesti o zdravom življenju i odrastanju naše djece.
Fokus kliničkog rada profesorice Tješić-Drinković je skrb o djeci s cističnom fibrozom, s funkcijskim
poremećajima crijeva i kroničnim bolestima probavnog sustava, te s malapsorpcijom raznih uzroka.
Također je stručnjak u prehrani dojenčadi i poteškoćama tjelesnog napredovanja u prvim godinama
života. U poliklinici Arista izvodi ultrazvuk abdomena, a pored gastroenterologije radi i primarnu
pedijatriju – zbrinjavanje akutno bolesne djece te sistematske preglede.

Povezani članci

slider 4

Ispitivanje razine hormona rasta

Podatak da je dijete visinom ispod 5. centile, ili da godišnje raste manje od 4 cm, upućuje na potrebu obrade zbog zaostatka u rastu. Uzroka smanjenom rastu može biti čitav niz pri čemu je većina fiziološka dok je samo...

Pročitajte cijeli članak
dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom,...

Pročitajte cijeli članak
dijabetes-tip-1

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak
beba kod doktora

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak