doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med., specijalist dječji endokrinolog - dijabetolog

  • Pedijatrija
ja 1

Nataša Rojnić Putarek, pedijatar endokrinolog i dijabetolog, osnivač Poliklinike Arista za pedijatriju, internu medicinu i anesteziologiju gdje radi od 2018 g.

Rođena je 24.veljače 1971 godine u Puli. Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1995 godine.

Tijekom studija je 1993. godine primila je nagradu Rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni stupanj magistra znanosti postigla je 2002. godine na Prirodoslovno –matematičkom fakultetu u Zagrebu. Stručni poslijediplomski studij „Klinička pedijatrija“ završila je 2004. godine. Znanstveni poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ završila je 2011. godine nakon čega je 2015. godine obranila temu doktorske disertacije iz područja endokrinologije i dijabetesa.

Radno iskustvo započela je 2002. godine specijalizacijom iz pedijatrije, na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb nakon pripravničkog staža te staža znanstvenog novaka na Katedri za pedijatriju, Medicinski fakultet Zagreb, 2001 godine.

Specijalistički ispit položila 12.4.2006. godine od kada radi kao pedijatar u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb. Užu specijalizaciju iz pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma završila je 2010. godine.

Od 2011 g izabrana je za Pročelnicu Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb te Referenctnog centra za dječju endokrinologiju  dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Nastavnu djelatnost započela je kao znanstveni novak na Katedri za pedijatriju, Medicinski fakultet Zagreb, 2001 godine, od kada do danas sudjeluje u provođenju dodiplomske nastave iz različitih kolegija (Pedijatrija, Hitna stanja u pedijatriji, Kliničko prosuđivanje, Temelji liječničkog umijeća), studija na engleskom jeziku te u nizu poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (Klinička pedijatrija, Endokrinologija, Dijabetologija).

Od 2008. godine je u kumulativnom je radnom odnosu kao asistent, od 2015 godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a 2016 godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nagradu Hrvatskog pedijatrijskog društva “Radovan Marković” primila je 2004. godine.

Od 2014. godine voditeljica je Europskog Referentnog Centra za dječji i adolescentni dijabetes u okviru projekta SWEET pod pokroviteljstvom ISPAD-a (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology).

Recenzirala je nekoliko članaka za domaće i inozemne časopise iz područja endokrinologije. Od 2013. godine suvoditelj je tečaja trajnog usavršavanja“Šećerna bolest u djece – odabrana poglavlja iz pedijatrijske endokrinologije“.

Sudjelovala je kao suradnik u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata od 2001. godine a od 2007. godine u znanstveno istraživačkom projektu: „Nasljedne endokrine bolesti“. Glavni istraživač prof.dr.sc. Miroslav Dumić. Od 2013. godine voditeljica je projekta „Multidisciplinarni pristup liječenju djece i adolescenata“ financiranog od Gradskog ureda za zdravstvo.

Publicirala je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i svjetskim časopisima te sudjelovala u nizu domaćih i svjetskih kongresa iz pedijatrije, endokrinologije i dijabetesa.

Povezani članci