Dr Kristina Lalić, doc.

  • Pulmolog

Kristina Lalić je rođena 7.3.1988. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu, upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je završila 2013. godine. Tijekom studija je primila Dekanovu nagradu za najbolji znanstveni rad studenata.

Radno iskustvo započinje 2014. godine u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije nakon obavljenog pripravničkog staža. Godine 2015. započinje specijalizaciju iz pulmologije u Kliničkoj bolnici Dubrava te polaže specijalistički ispit u ožujku 2021. godine te otad radi kao specijalist pulmologije u Zavodu za pulmologiju Kliničke bolnice Dubrava. Uspješno je završila i prve dvije godine doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim stručnim sastancima i kongresima. Koautorica je jednog rada objavljenog u CC-u te autorica i koautorica nekoliko kongresnih sažetaka.

Članica je Hrvatskog pulmološkog društva, Hrvatskog torakalnog društva i Europskog respiratornog društva.

Povezani članci

dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom,...

Pročitajte cijeli članak
dijabetes-tip-1

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak

Kako prepoznati dijabetes

Simptomi koji ukazuju da se razvija šećerna bolest su učestalo mokrenje i pojačana žeđ. Neke osobe osjećaju i pojačanu glad usprkos kojoj dolazi do gubitka na tjelesnoj težini. 

Pročitajte cijeli članak
beba kod doktora

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak