Prim dr Dalibor Saric
prim. Dalibor Šarić, dr. med.
 • Pedijatrija
 • Prim. dr. Dalibor Šarić

  Fetalna ehokardiografija – ultrazvučni pregled i prenatalno praćenje fetalnog srca

  Srčane anomalije su jedan od najčešćih uzroka umiranja djece od 20. tjedna trudnoće do navršene prve godine života. Optimalan intrauterini nadzor kao i primjereno zbrinjavanje djece rođene s bolešću srca značajno poboljšava preživljavanje i kvalitetu života takve djece.

  Fetalna ehokardiografija je ultrazvučna pretraga kojom pedijatar kardiolog ocjenjuje građu (morfologiju ), funkciju i ritam srca nerođenog djeteta.

  Ultrazvučna sonda (izvor ultrazvučnih valova) postavljena na trbuh majke odašilje ultrazvučne valove do srca fetusa a potom prima valove koji su se odbili od struktura fetalnog srca. Primljene ultrazvučne odjeke računalo pretvara u dvodimenzijsku sliku fetalnog srca „ u živom vremenu“ koju vidimo na zaslonu ultrazvučnog uređaja.

  Fetalna ehokardiografija otkriva poremećaje u građi i funkciji srca nerođenog djeteta što omogućuje  primjeren intrauterini nadzor djeteta, planiranje poroda i optimalno liječenje djeteta po rođenju. Brojne poremećaje ritma fetalnog srca  moguće je liječiti prije rođenja djeteta a neke prirođene grješke srca moguće je intervencijskim zahvatom liječiti prije rođenja djeteta. Pravodobno informiranje i priprema roditelja od strane stručnog pedijatra kardiologa vrlo su važni za uspjeh liječenja djeteta s bolešću srca.

  Kad je potrebno napraviti  fetalnu ehokardiografiju?

  Situacije u kojima je potrebno učiniti fetalnu ehokardiografiju su slijedeće:

  Ukoliko u obitelji ima djece s prirođenom greškom srca
  Obiteljska anamneza prirođenih srčanih bolesti (roditelji, tete ili stričevi, ili djed i baka)
  Kromosomske ili genetske abnormalnosti fetusa
  Ako majka uzima određene lijekove koji mogu uzrokovati prirođene greške srca, kao što su antikonvulzivi (valproična kiselina) ili lijekovi za akne (derivati vitamina A)
  Ako majka koristi alkohol ili droge za vrijeme trudnoće
  Ako majka ima dijabetes, fenilketonuriju, sistemski lupus ili drugu bolest vezivnog tkiva
  Ako je majka u trudnoći prebolila rubeolu ili neku drugu akutnu bolest koja može uzrokovati abnormalnosti ploda
  Ako rutinski ultrazvučni pregled tijekom trudnoće ukazuje na moguću abnormalnost u građi ili funkciji srca fetusa ili poremećaj ritma fetalnog srca
  Ako rutinski ultrazvučni pregled fetusa ukazuje na prisustvo anomalija ( npr.  anomalije bubrega, mozga ili kostiju) koje mogu biti udružene s anomalijom srca.
  Fetalnu ehokardiografiju najčešće izvodi pedijatar kardiolog s iskustvom u fetalnoj ehokardiografiji te dijagnostici i liječenju prirođenih grešaka i drugih bolesti srca, obično tijekom drugog tromjesečja trudnoće, od 18-og do 24-og tjedna gestacije iako je ultrazvuk srca fetusa moguć sve do rođenja djeteta.

  Pregled dječji kardiolog počinje stavljanjem sonda na trbuh trudnice čime se vizualizira fetalno srce. Tijekom ispitivanja sonda se pomiče kako bi se dobio što detaljniji uvid u građu i funkciju fetalnog srca.

  Tehnike koje se  koriste za dobivanje detaljnijih informacija o srcu fetusa uključuju:

  2-D (dvodimenzionalni) ultrazvuk. Ova tehnika se koristi za stvaranje dvodimenzionalne slike građe srca na zaslonu uređaja kako bi se, gledanjem iz raznih kuteva, stekao cjelovit uvid u morfologiju srca. Gledanjem u „živoj slici“ ocijenjuje se i funkcija pojedinih struktura srca tijekom srčanog rada.
  Doppler ehokardiografija (pulsni, kontinuirani i kolorski Doppler). Doppler tehnika se koristi za ocjenu smjera, brzine i pravilnosti protoka krvi kroz strukture srca i krvne žile. Analiza protoka krvi kroz srce i krvne žile pomaže u otkrivanju abnormalnosti u građi i funkciji srca i služi za analizu poremećaja srčanog ritma. U dijagnozi fetalnih aritmija obično kombiniramo primjenu jednodimenzionalnog ultrazvuka ( M-prikaz) i Doppler tehniku.
  Dok opći ultrazvuk u trudnoći otkriva oko 1/3 anomalija fetalnog srca, ciljanim ultrazvukom fetalnog srca iskusni pedijatar kardiolog može otkriti gotovo sve prirođene abnormalnosti srca. Do sada nisu poznati štetni učinci ove pretrage u ljudi. Za uspjeh fetalne ehokardiografije potrebno je iskustvo, strpljenje i sistematski pristup od strane ispitivača a strpljenje, suradnja i povjerenje od strane majke.

  Pretragu izvodi prim.dr. Dalibor Šarić, jedan od vodećih pedijatara kardiologa koji je čitav svoj radni vijek i veliko iskustvo u pedijatrijskoj kardiologiji stekao u jedinom Centru koji se u potpunosti bavi ovom kompleksnom strukom, od dijagnostike i terapije koja počinje još intrauterino, zatim u Jedinicama intenzivne njege za novorođenčad i djecu te u Zavodu za dječju kardiologiju na Zagrebačkom Rebru, ali i u nekoliko Europskih centara specijaliziranim za male pacijente sa srčanim bolestima.

  Prim dr Dalibor Saric
  prim. Dalibor Šarić, dr. med.
 • Pedijatrija
 • Prim. dr. Dalibor Šarić

  Teme koje bi vas mogle interesirati

  Aritmiija 1

  Najčešće aritmije dječje dobi

  endokrinologija web

  Ultrazvuk štitnjače u djece