Dijabetes

Dijabetes melitus je jedna od najčešćih kroničnih bolesti u djece i odraslih u svijetu i u nas.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u liječenju dječjeg i adolescentnog dijabetesa u Poliklinici Arista provodi se edukacija i kontinuirano multidisciplinarno praćenje, liječenje i savjetovanje ovih bolesnika sa ciljem postizanja pravilne kontrole bolesti te sprječavanje i odgađanje kasnih i kroničnih komplikacija.

Liječnici