17

kolovoz

Coronavirus - Covid19
Dr Kristina Lalić, doc.
 • Pulmolog
 • Kristina Lalić je rođena 7.3.1988. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu, upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je završila 2013. godine. Tijekom studija je primila Dekanovu nagradu za najbolji znanstveni rad studenata.

  COVID i post COVID

  Pneumonija ili upala pluća je upala plućnog tkiva uzrokovana najčešće mikroorganizmima, a manje često aspiracijom hrane ili tekućine. COVID (COrona Virus Disease) je bolest koja se javila krajem 2019. godine, a uzrokuje ju SARS CoV-2 virus.

  COVID ima šaroliku lepezu mogućih prezentacija bolesti, od asimptomatskih slučajeva do blažih kliničkih slika poput grlobolje, gubitka okusa i mirisa, ali i razvoja pneumonije i to u početku kao rezultat virusne upale, a kasnije može biti posljedica imunosno posredovanog odgovora inficirane osobe.

  Cirkuliranje koronavirusa u krvi (viremija) uzrokuje prvih 5-7 dana opći infektivni sindrom s porastom tjelesne temperature, umorom, bolovima u mišićima i zglobovima. Ukoliko simptomi traju između 4 i 12 tjedana nakon početne infekcije, govorimo o produljenom simptomatskom COVID-19, dok post-COVID sindrom definiramo kao simptome koji su prisutni i nakon 12 tjedana, a ne mogu biti objašnjeni  nekim drugim stanjem ili bolesti.

  Najčešći simptomi koji se javljaju nakon preboljele akutne faze bolesti su umor, zaduha (kratkoća daha), kašalj, smetnje ravnoteže, ispadanje kose, pojačana zaboravljivost, a mogu biti prisutni i psihički i emocionalni simptomi poput anksioznosti, nesanice, smanjene koncentracije.

  Važno je dobro isplanirati dnevne aktivnosti kako bi potrošnja energiju u procesu oporavka bila što manja. Također, savjetuje se provoditi vježbe disanja kako bi smetnje s disanjem kao posljedice COVID pneumonije imali što manje utjecaja na svakodnevne aktivnosto. Više o pravilnom disanju može se naći na www.hrvatskakucadisanja.hr

  Dr Kristina Lalić, doc.
 • Pulmolog
 • Kristina Lalić je rođena 7.3.1988. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu, upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je završila 2013. godine. Tijekom studija je primila Dekanovu nagradu za najbolji znanstveni rad studenata.